پیش بینی مسئولین:باید منتظر انقلاب کارگری باشیم

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم (1 رای)
Loading...

پیش بینی مسئولین:باید منتظر انقلاب کارگری باشیم

نظرات