چرا سرنگونی هواپیمای اوکراینی برای حسن روحانی ‘مسئله کوچکی’ نیست؟

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
چرا سرنگونی هواپیمای اوکراینی برای حسن روحانی 'مسئله کوچکی' نیست؟

حسن روحانی رییس جمهوری ایران در اولین واکنش بعد از اذعان سپاه به سرنگون کردن هواپیمای اوکراینی، گفته که می داند که فقط یک نفر مقصر نیست و از قوه قضاییه خواسته دادگاهی ویژه برای رسیدگی به این پرونده تشکیل دهد.

گفتگو با پوریا ماهرویان، بی‌بی‌سی.

نظرات