چرا کنکور در ایران همزمان با بالاگرفتن کرونا برگزار می‌شود؟

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
چرا کنکور در ایران همزمان با بالاگرفتن کرونا برگزار می‌شود؟

شیوع کرونا همزمان با برگزاری کنکور نه تنها نظام آموزشی ایران بلکه داوطلبان را هم بشدت سردرگم کرده است. برگزار شدن یا نشدن این آزمون سالانه در هر صورت مخالفانی دارد که تصمیم ‌گیری برای آزمون امسال را مشکل‌تر کرده‌است.

نظرات