کاخ خامنەای ھم روزی توسط مردم اشغال خواھد شد

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...

کاخ خامنەای ھم روزی توسط مردم اشغال خواھد شد!‏

تظاهرکنندگان بعد از فرار مورالس رئیس جمهور متواری بولیوی وارد خانەاش شدە و باور نمیکنند رهبری کە خود را مردمی و چپ معرفی میکرد، در چنین ‌خانە‌ای زندگی کردە است.
تلگرام و اینستاگرام قاصدان آزادی در لینک زیر:
https://t.me/FreedoMessenger
https://www.instagram.com/freedommessenger67/

نظرات