کارشناسان می‌گویند کشته شدن فخری‌زاده کاستی‌ها و ناکامی‌‌های امنیتی ایران را نمایان کرده است

جستجو

کارشناسان می‌گویند کشته شدن فخری‌زاده کاستی‌ها و ناکامی‌‌های امنیتی ایران را نمایان کرده است

اهمیت:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...

کارشناسان می‌گویند کشته شدن فخری‌زاده کاستی‌ها و ناکامی‌‌های امنیتی ایران را نمایان کرده است

Subscribe
Notify of
0 نظر
Inline Feedbacks
View all comments