کرونا؛ ابتلای بیش از صد زندانی در زندان مهاباد

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
کرونا؛ ابتلای بیش از صد زندانی در زندان مهاباد

بر پایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، بیش از صد زندانی محبوس در بندهای ٤ و ٦ زندان مرکزی ماهاباد طی هفتەهای گذشتە بە ویروس کرونا مبتلا شدە و از هر گونە خدمات درمانی و بهداشتی محروم هستند.

بە گفتە یک منبع مطلع، پس از آنکە مسئولین زندان تمامی زندانیان راه باز را بە زندان فراخواندەاند، شماری از آنها بە ویروس کرونا مبتلا بودە و همین نیز منجر بە شیوع کرونا در داخل زندان شدە است.

این منبع در ادامە اظهار داشت کە، دست کم صد زندانی بە کرونا مبتلا شدەاند کە وضعیت جسمانی شماری از آنها نامناسب بودە و با این حال مسئولین زندان نە تنها هیچ یک از آنها را بە مراکز درمانی خارج از زندان منتقل نکردەاند، بلکە از ارائە هر گونە خدمات درمانی بە آنها خودداری کردەاند.

در بند ۴ و ۶ زندان مرکزی مهاباد تفکیک جرایم صورت نگرفتە و زندانیان با جرایم مختلف از جملە سیاسی، عقیدتی، جرائم خطرناک و جرایم مرتبط با مواد مخدر در این بندها زندانی هستند.

با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە در مرکز آمار و اسناد سازمان حقوق بشری هەنگاو، با شیوع ویروس کرونا در زندان های کُردستان، دست کم ٩ زندانی در زندان‌های ارومیە و کامیاران بر اثر ابتلا بە ویروس کرونا جانشان را از دست دادەاند.

ابتلای ده‌ها زندانی به کرونا در زندان برازجان

شبکه حقوق بشر کردستان از “ابتلای ده‌ها زندانی در زندان برازجان استان بوشهر به ویروس کرونا” در چند هفته گذشته و “بحرانی شدن وضعیت این زندان” خبر داده است.

شبکه حقوق بشر کردستان می‌گوید: «به دلیل آمار بالای مبتلایان و کمبود امکانات پزشکی و بهداشتی، زندانیان مبتلاشده کماکان در بندهای خود با سایر زندانیان نگهداری می‌شوند. در این مدت تنها چهار زندانی به دلیل وخیم شدن وضعیت سلامتی‌شان به بیمارستانی در خارج از زندان منتقل شده‌اند.»

در گزارش همچنین آمده است که رضا ملازاده و مظفر سکانوند، دو زندانی سیاسی کُرد که در این زندان به‌سر می‌برند نیز به ویروس کرونا مبتلا شده‌اند اما مسئولین زندان به دلیل “امنیتی بودن پرونده” از اعزام این دو زندانی سیاسی به بیمارستان خودداری کرده‌اند.

نظرات