کرونا در ایران؛ بیمارستانهای دولتی در اوج تنگدستی

اهمیت:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...

وزیر بهداشت در ایران با تاکید بر لزوم مداخله برای مقابله با بحران کرونا، اظهار کرد: امروز بیمارستانهای دولتی و دانشگاهی در اوج تنگدستی هستند. امروز در این جنگ بیولوژیک قبل از آنکه سربازها کشته شوند، سردارها جان خود را از دست می دهند. در این بحران پزشکان و متخصصان بسیار زیادی که جایگزین کردن آنها سخت خواهد بود از بین رفته اند. این درحالی است که حتی برای خرید روزانه خود نمی دانند که قیمتهای فردا چگونه خواهد بود.

به گزارش ایسنا، سعید نمکی گفت: دو مشکل عمده ما در این دوره، جیب خالی و زور کم است؛ خدا نکند نای راه رفتن نداشته باشی. آن زمان نمی توانی به کسی بگویی بالای چشمت ابروست.

وزیر بهداشت ادامه داد: چرا باید کاری کنیم که جامعه پزشکی به سمت ساختمان سازی برود. چرا باید پول جامعه پزشکی در جایی برود که روا نیست.

Subscribe
Notify of
0 نظر
Inline Feedbacks
View all comments