کرونا و کشاورزی؛ لشکری از داوطلبان انگور چین

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
کرونا و کشاورزی؛ لشکری از داوطلبان انگور چین

زوجی که در جنوب انگلستان تاکستانی را اداره می‌کردند از پاسخی که به درخواست کمکشان گرفتند بسیار شگفت زده شدند. این زوج که به خاطر شیوع کرونا و از دست دادن کارگرانشان برای اداره تاکستانشان با مشکل روبرو شده بودند از طریق شبکه‌های اجتماعی از افراد داوطلب درخواست کمک کردند. نتیجه اینکه صدها نفر بدون دریافت مزد به کمکشان آمدند.

نظرات