کشف اسکلت یک ماموت در شمال سیبری

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...

در روسیه، گروهی از دیرینه شناسان روسی موفق شدند اسکلت کامل یک ماموت را در دریاچه‌ای در شمال سیبری کشف کنند.
Originally published at – https://www.radiofarda.com/a/30759029.html

نظرات