کشمکش بر سر مالکیت ‘گنبد گیتی’ در ایران

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
کشمکش بر سر مالکیت 'گنبد گیتی' در ایران

رئیس ‌جمهوری ایران، گزارش‌ها درباره وقف بخشی از کوه دماوند را شایعه‌سازی دشمنان خوانده‌است. حسن روحانی گفته عجیب است که گوش شنوا برای به گفته او این شایعات بی‌اساس و بی‌ربط وجود دارد. این در حالی است که بعضی از مقام‌های سازمان ثبت اسناد و اداره منابع طبیعی واگذاری بخشی از دماوند به سازمان اوقاف را تایید کرده‌اند. با این حال گزارش شده، نیمه شب سه شنبه، قسمتی از این زمین‌ها به دولت بازگردانده شده‌است.

نظرات