کلاهبرداری و گران فروختن روغن خوراکی توسط فروشگاه کوروش متعلق به سپاه و برخورد بامردم معترض، رفسنجان

جستجو

کلاهبرداری و گران فروختن روغن خوراکی توسط فروشگاه کوروش متعلق به سپاه و برخورد بامردم معترض، رفسنجان

اهمیت:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...

روی قوطی روغن ۱۷۶۰۰ برای مصرف کننده زده اما به مردم ۱۹۹۰۰ میفروشند، مردم به خاطر این کلاهبرداری به آنان اعتراض کردند که منجر به برخورد آنان با مردم شد.
خبرها و ویدئوهای بیشتر در لینک: http://www.irankargar.com

Subscribe
Notify of
0 نظر
Inline Feedbacks
View all comments