کنشگران زیست‌بوم دفتر مرکزی توتال را سیاه کردند

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...

حرکت اخیر این کنشگران در اعتراض به «مصونیت شرکت‌های چندملیتی از مجازاتِ آلودن زیست‌بوم» صورت گرفت. …

نظرات