کنکور و کرونا: برگزار می‌شود، برگزار نمی‌شود؛ لطفا منتظر تصمیم بمانید

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
کنکور و کرونا: برگزار می‌شود، برگزار نمی‌شود؛ لطفا منتظر تصمیم بمانید

در ایران، وزیر علوم می‌گوید تصمیم‌گیری درباره زمان برگزاری کنکور سراسری به فردا موکول شده است. رئیس و عده‌ای از نمایندگان مجلس خواستار تعویق برگزاری آزمون سراسری ورود به دانشگاهها شده بودند. طرحی دوفوریتی هم برای بررسی موضوع ارائه شده بود که متوقف شد و قرار شد ستاد ملی کرونا موضوع را پیگیری کند. مخالفان برپایی کنکور می‌گویند که این آزمون ممکن است سلامت داوطلبان را به خطر بیندازد. این در حالی است که سه روز پیش، کنکور دکترای تخصصی برگزار شد، و کمتر از یک هفته دیگر هم قرار است کنکور کارشناسی ارشد برگزار شود.

نظرات