کپرنشینی در ایران و مردم فراموش شده

جستجو

کپرنشینی در ایران و مردم فراموش شده

اهمیت:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...کپرنشینی در ایران و مردم فراموش شده
مردم آب آشامیدنی این روستا را باید از صدها کیلومتر دورتر به محل بیاورند

Subscribe
Notify of
0 نظر
Inline Feedbacks
View all comments