گرمای شدید نیویورک؛ شیرهای آتش‌نشانی برای خنک شدن شهروندان باز شدند…

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...

گرمای طاقت فرسا در نیویورک مشکلات زیادی را برای شهروندان این کلان شهر آمریکا پدید آورده است.

لب بیشتر : https://per.euronews.com/2020/07/29/fire-hydrants-helping-new-yorkers-keep-cool-amid-high-temperatures

#Nocomment

نظرات