گزارش محرمانه وزیر مختار انگلیس در ایران به وزارت خارجه ی انگلستان ۱۹۲۳

جستجو

گزارش محرمانه وزیر مختار انگلیس در ایران به وزارت خارجه ی انگلستان ۱۹۲۳

اهمیت:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...

بخشی کوتاه از بخش پنجم گذری در تاریخ/ رضاشاه، علی دشتی و احمد کسروی!
لینک برنامه:
https://youtu.be/yWbYXHUpyKI

Subscribe
Notify of
0 نظر
Inline Feedbacks
View all comments