گزارش ویدئویی از خانوادهایی که فرزندانشان مجبورند کار کنند؛ نان شب محتاج نبودم هرگز اجازه نمیدادم

اهمیت:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...

خبرها و ویدئوهای بیشتر در لینک: http://www.irankargar.com

Subscribe
Notify of
0 نظر
Inline Feedbacks
View all comments