گزارش ویدئویی در باره کشتار وحشیانه مردم ماهشهر با تیربار و زرهی توسط نیروهای سپاه

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...

خبرها و ویدئوهای بیشتر در لینک: http://www.irankargar.com

نظرات