گسترش اعتراض‌ها به افزایش بهای بنزین؛ در شهرهای ایران چه می‌گذرد؟…

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...

گسترش اعتراض‌ها به افزایش بهای بنزین؛ در شهرهای ایران چه می‌گذرد؟…
لب بیشتر : https://farsi.euronews.com/2019/11/16/iran-protests-tehran-shiraz-behbahan-isfehan-fule

مشترک شوید: https://www.youtube.com/c/euronewspe?sub_confirmation=1

نظرات