گسترش کرونا؛ حجی متفاوت با زائران کم‌شمار

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
گسترش کرونا؛ حجی متفاوت با زائران کم‌شمار

در دومین روز حج امسال مقام های عربستان می‌گویند تابحال حدود هزار نفر را به خاطر عدم رعایت مقررات بهداشتی ویژه جریمه کرده‌اند. حج امسال برای کنترل شیوع ویروس کرونا با تعداد بسیار کمتری از زائران برگزار می‌شود و به شرط رعایت قواعد بهداشتی. حتی سنگریزه‌هایی که برای مراسم رمی جمرات آن استفاده می شود ضدعفونی شده‌اند.

نظرات