گفتگوی کوتاه با یک خانم زباله گرد که برای گذران زندگی خانواده ضایعات جمع آوری می‌کند – کلیپ

جستجو

گفتگوی کوتاه با یک خانم زباله گرد که برای گذران زندگی خانواده ضایعات جمع آوری می‌کند – کلیپ

اهمیت:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...


Subscribe
Notify of
0 نظر
Inline Feedbacks
View all comments