گفتگو با سخنگوی وزارت خارجه آمریکا؛ اورتگاس: ما حامی معترضان هستیم و می‌مانیم

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
گفتگو با سخنگوی وزارت خارجه آمریکا؛ اورتگاس: ما حامی معترضان هستیم و می‌مانیم

درباره تعداد کشته‌های اعتراض‌های اخیر در ایران آمارهای متفاوتی ارائه شده، از جمله برایان هوک نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران حرف از احتمال کشته شدن تا یک هزار نفر را مطرح کرده است.

گفت‌وگو با مورگان اورتگاس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا.

نظرات