یه اختلاس کم بشه، مشکل ما حل میشه؛ ویدئوی دیگری از اعتراضات هفت تپه در شوش

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...

یه اختلاس کم بشه، مشکل ما حل میشه؛ ویدئوی دیگری از اعتراضات هفت تپه در شوش

نظرات