یک عضو شورای شهر تهران: در سه سال گذشته سازمان‌های وابسته به شهرداری بیشترین بی‌انضباطی مالی و اداری را داشته‌اند

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...

29 July 2020

یک عضو شورای شهر تهران: در سه سال گذشته سازمان‌های وابسته به شهرداری بیشترین بی‌انضباطی مالی و اداری را داشته‌اند

سیدحسن رسولی، نایب‌رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران از ضرورت اصلاح در ساختار شهرداری تهران خبر داد و گفت: «در دو سه سال گذشته بیشترین بی‌انضباطی مالی و اداری در شرکت‌ها و سازمان‌های وابسته به شهرداری بوده است، چرا که هرکدام به‌عنوان جزایر به‌هم پیوسته اداره می‌شود.» به‌گفته رسولی طی این سال‌ها ساختار شهرداری رشد کاریکاتوری داشته و در شرایط فعلی رشد بی‌قواره سازمانی باعث افزایش موازی‌کاری در سطوح مختلف سازمانی شده است. رسولی افزود: «برای انجام یک مأموریت بعضاً تا ۴ اداره کل در شهرداری تهران وجود دارد.» نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران همچنین از زیان‌ده بودن عمده شرکت‌های شهرداری سخن گفت و افزود این شرکت‌ها دارای ظرفیت ورود به بازار بورس را ندارند‌، مگر این‌که در آینده تحولات عمیق مالی و اقتصادی در این شرکت‌‌ها به‌وجود آید.

Share

یک عضو شورای شهر تهران: در سه سال گذشته سازمان‌های وابسته به شهرداری بیشترین بی‌انضباطی مالی و اداری را داشته‌اند
نظرات