۱۵۰ پروژه ساخت واکسن کرونا؛ آکسفورد می‌گوید جواب مثبت از آزمایش انسانی گرفته است

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...

۱۵۰ پروژه ساخت واکسن کرونا؛ آکسفورد می‌گوید جواب مثبت از آزمایش انسانی گرفته است

نظرات