‎در پی اعتراضات اخیر مردم اهواز، رژيم اقدام به گسیل عناصر انتظامی و محاصره این مناطق کرده است

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...

🔴 در پی اعتراضات اخیر مردم اهواز که در تشنگی و گرسنگی بسر میبرند، رژيم اقدام به گسیل عناصر انتظامی و محاصره این مناطق کرده است.
این ویدیو صبح یکشنبه ۴ خرداد از ملاشیه گرفته شده است.

نظرات