وضعیت نابسامان حقوق بشر در افغانستان

جستجو

وضعیت نابسامان حقوق بشر در افغانستان

اهمیت:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...

وضعیت حقوق بشر در افغانستان و از جمله ممنوعیت و محدودیت تحصیل و اشتغال دختران و زنان، مدتی است که باعث نگرانی مردم افغانستان و جامعه حهانی شده است. سیاوش سعادتیان گزارش می‌دهد.
Originally published at – https://www.radiofarda.com/a/31478140.html