(۱۸+) هنوز تنگت نگرفته !!!

جستجو

(۱۸+) هنوز تنگت نگرفته !!!

اهمیت:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
 (+18) 
.
.
.
.
.
.
.
از یکی پرسیدند :
بی پولی بده یا عاشقی؟
جواب داد :
هنوز تنگت نگرفته که هر دو رو فراموش کنی !!!!؟؟؟؟

لطفا جهت دسترسی کامل و بدون سانسور به این مطلب، اینجا را کلیک کنید.

Subscribe
Notify of
0 نظر
Inline Feedbacks
View all comments