توصیه ای به آقای اژه ای

جستجو

توصیه ای به آقای اژه ای

اهمیت:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...

اژه ای: درمورد زندان قرچک، دستور دادم شیر آب و فضای هواخوری اضافه کنند.

 

آقای اژه ای، 

هر گلی بزنی، به سر خود زده ای. منتی بر ما نیست. 

در واقع شما با این دستور خود، بیش از خلق خدا به خود و خاندان خود خدمت کرده ای؛ زیرا که در پایان داستان، این شما هستید که استفاده کنندگان نهایی همین محبس ها خواهید بود.  

 

ملت سبز ایران

Subscribe
Notify of
0 نظر
Inline Feedbacks
View all comments