این هم از تحصیلکرده هامون

جستجو

این هم از تحصیلکرده هامون

اهمیت:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
واقعا این حکومت برازنده چنین مرمی است.
این هم از وضعیت تحصیلکره هامون….. 
هرچند که اثرات سهمیه های بسیج و خانواده شهید و …. را هم نباید نادیده گرفت.
بخوانید و عمق فاجعه را حس کنید :

Subscribe
Notify of
0 نظر
Inline Feedbacks
View all comments