می خندی…..!؟

جستجو

می خندی…..!؟

اهمیت:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
ههههه ههههه ههههه…… 
می خندی …………!!؟
همین آقا امکان داره فردا بشه رییس جمهور! رئیس وزارت ارشاد !! یا هر کوفت و مرض دیگه …
Subscribe
Notify of
0 نظر
Inline Feedbacks
View all comments