شاید خواهر یا مادر تو بود!!

جستجوی توفیدز

شاید خواهر یا مادر تو بود!!

اهمیت:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...

این داستان همه ماهایی است که وقتی می بینیم حیوونی به خانمی تعرض کرده و یا ایجاد مزاحمت کرده و یا اینکه مشکلی برای انسانی دیگه پیش اومده به جای کمک، شروع به فیلمبرداری می کنیم:

از تو کیفم دوهزارتومانی درآوردم و به راننده دادم. هشت هزار تومان پول داشتم، چهار تا دوهزارتومانی. راننده گفت خرد بده خانوم. گفتم خرد ندارم، هفت‌تیر پیاده می‌شم. گفت نگه می‌دارم برو خرد کن بیار. گفتم من نمی‌کنم این کارو آقا. گفت یعنی چی. گفتم وظیفه‌ی من نیست. گفت خانوم وظیفه‌ی شماست وقتی می‌خوای بیای سوار تاکسی شی اول نگاه کنی ببینی پول خرد داری یا نه. برنمی‌گشت نگاهم کند.

گفتم مجلس تصویب کرده؟‌

اگه قرار باشه از صبح سوار هر ماشینی می‌شم خرد بدم باید به جای کیف با خودم گونی وردارم. بدون اینکه سرش را برگرداند دوهزار تومانی را پس داد و گفت به سلامت.

نه خردتو خواستیم نه درشتتو. می‌خواست شرمنده‌ام کند؟ یا خودش را در نقش بازیکن ایرانی می‌دید که با بازیکن اسرائیلی وارد رقابت نمی‌شود و مسابقه را واگذار می‌کند!

دوهزار تومانی را گرفتم و گذاشتم تو جیبم و پیاده شدم.

در را بستم و یک‌طرف شالم ماند لای در و هر چه کشیدم نیامد.

به تقلا افتادم در را باز کنم شال را نجات بدهم که ماشین حرکت کرد و بقیه‌ی شالم از سرم کشیده شد و باهاش رفت. شال قرمزی که از توی مترو خریده بودم دو هزار و پانصد تومان داشت همین‌طور دور می‌شد و بال‌بال می‌زد. فكر كنم راننده به اين مي انديشيد كه قبل از اینکه عرق فرد خشک شود انتقامت را بگیر !.دستم را عین اسرای بعثی گذاشتم روی سرم. زیر پل عابر پیاده‌ی هفت‌تیر بودم و مانده بودم چه کنم. چند نفر دوره‌ام کردند. یکی‌شان کتش را درآورد و گفت خانوم اینو بنداز رو سرت تا نگرفتن ببرنت. گفتم نمی‌شه که آقا. یکی گفت بیا این دستمالو بنداز سرت تا از اونور خیابون برات روسری بخرم. مثل آتشی بودم که می‌خواستند با بیل خاموشم کنند. گفتم نمی‌خوام آقا اگه می‌شه یه دربست بگیرید برم. هفت‌هشت نفری دورم جمع شده بودند و یکی‌دوتاشان داشتند با موبایل ازم فیلم می‌گرفتند.

انگار آدم به این لختی تو عمرشان ندیده بودند. گفتم یعنی چی؟‌ از چی فیلم می‌گیری آقا؟ صدایی از پشت سرم گفت همیشه یه زاپاس همرات باشه آبجی. زنی گفت بیا این پلاستیکو بذار رو سرت من برم برات یه شالی روسری‌ای چیزی بگیرم. کیسه پلاستیک دسته‌دار را کشیدم روی سرم و تعداد موبایل‌هایی که به طرفم گرفته شده بود بیشتر شد. دستم را گرفتم جلوی صورتم.

مثل کسی که تو لباسش خرابکاری کرده، مثل کسی که یک‌ دفعه زیپ شلوارش در رفته يا، قبل از رسیدن به قرار مهمش افتاده توی جوب، تو یک جلسه‌ی رسمی آروغ بلندی زده.ووو…….. تعداد موبایل‌هایی که به طرفم گرفته شده بود بیشترو بيشتر شده بود!!!!!!!!!.

دوستان این مقاله را برای دوستان به اشتراک بگذارید…. شاید به گوش یکی از این جماعت نفهم رسید و دفعه دیگه به جای عکس گرفتن به فکر آزادی خواهر و مادرش از این وضعیت اسفناکی که حکومت برایشان رقم زده، باشند!

اینجا ایران است …..مهد تمدن!!

اندوه …………..

Subscribe
خبر بده در مورد
0 نظر
Inline Feedbacks
نمایش تمامی نظرات