از ناصر محمدخانی تا ناصر حجازی

جستجو

از ناصر محمدخانی تا ناصر حجازی

اهمیت:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
میان ماه من تا ماه گردون
تفاوت از زمین تا آسمان است

این دو چهره را ببینید ………. نام هر دو ناصر است ……. هر دو از فوتبالیستهای ملی هستند ……..  هر دو هم دوره هستند……. هر دو عناوین و افتخارات بسیاری دارند ……… هر دو در میان مردم  سخت شناخته شده هستند ………  یکی به رذالت، دیگری به جسارت ………… یکی در پی هوس بازی مردانه خود، موجب مرگ دیگران است و دیگری تا دم مرگ در پی زندگی دیگران……. آقای محمدخانی، دیروز بر سر مزار حجازی غلغله بود؛ ولی آیا فردا که مسافر آخرت می شوی، کسی هست که حتی تفی به گور تو بیاندازد !!؟؟
Subscribe
Notify of
0 نظر
Inline Feedbacks
View all comments