آرامگاه ابدی اسطوره مردمی زمان ما

جستجو

آرامگاه ابدی اسطوره مردمی زمان ما

اهمیت:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
من آن گلبرگ مغرورم که میمیرم ز بی آبی  
ولی با ذلت و خواری پی شبنم نمیگردم

جمعه 10 تیر 1390 ، چهلم ناصر خان حجازی 

Subscribe
Notify of
0 نظر
Inline Feedbacks
View all comments