این که دیگه خیابون پهلوی نیست، اسمشوعوض کنین، بکنین امام خمینی!

جستجو سایت

این که دیگه خیابون پهلوی نیست، اسمشوعوض کنین، بکنین امام خمینی!

اهمیت:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...

تو تاکسی رو صندلی جلو نشسته بودم. دو تا خانم و یه آخوند هم تو صندلی عقب نشسته بودن. انگاری آخونده خودش رو زیادی چسبونده بود به خانومه که یه دفعه خانومه برگشت گفت: حاج آقا کونت رو بکش اونورتر! 
آخونده که حسابی جا خورده بود گفت: خانوم مودب باش! این چه طرز حرف زدنه! 
خانومه گفت: خب چی بگم وقتی کونت رو چسبوندی به من!!؟ این که دیگه خیابون پهلوی نیست که اسمشو عوض کنین، بکنین امام خمینی!!… اسمش کونه، همیشه هم کون می مونه!
Subscribe
خبر بده در مورد
guest
0 نظر
Inline Feedbacks
نمایش تمامی نظرات