آخرین اخبار روز ایران و جهان

آخرین فید های خبری ایران و جهان و جدیدترین اخبار از معتبرترین خبرگزاری های فارسی زبان

Tag

ادبیات دگرباشان جنسی

بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
Tag

ادبیات دگرباشان جنسی

رسمیّتِ حضور در «ادبیاتِ دگرباشانِ جنسی» از منظر اسد سیف

رسمیّتِ حضور در «ادبیاتِ دگرباشانِ جنسی» از منظر اسد سیف

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
اسد سیف، دگرباشان جنسی در ادبیات تبعید ایران، لندن: انتشارات مهری، ۱۳۹۷/ ۲۰۱۹، ۴۰۸ صفحه. فهرستِ آثار اسد سیف، منتقد و پژوهشگر ساکنِ آلمان به قرار زیر است: ۱- اسلامی نویسی (بررسیِ دو دهه ادبیات حکومتی در ایران)، سوئد: نشر باران، ۱۹۹۹/ ۱۳۷۸. ۲- ذهن در بند، سوئد: نشر باران، ۲۰۰۲/ ۱۳۸۱. ۳- زمینه و […]