آخرین اخبار روز ایران و جهان

آخرین فید های خبری ایران و جهان و جدیدترین اخبار از معتبرترین خبرگزاری های فارسی زبان

Tag

ادبیات دگرباشان جنسی

Tag

ادبیات دگرباشان جنسی

رسمیّتِ حضور در «ادبیاتِ دگرباشانِ جنسی» از منظر اسد سیف

اهمیت:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
اسد سیف، دگرباشان جنسی در ادبیات تبعید ایران، لندن: انتشارات مهری، ۱۳۹۷/ ۲۰۱۹، ۴۰۸ صفحه. فهرستِ آثار اسد سیف، منتقد و پژوهشگر ساکنِ آلمان به قرار زیر است: ۱- اسلامی نویسی (بررسیِ دو دهه ادبیات حکومتی در ایران)، سوئد: نشر باران، ۱۹۹۹/ ۱۳۷۸. ۲- ذهن در بند، سوئد: نشر باران، ۲۰۰۲/ ۱۳۸۱. ۳- زمینه و […]