آخرین اخبار روز ایران و جهان

آخرین فید های خبری ایران و جهان و جدیدترین اخبار از معتبرترین خبرگزاری های فارسی زبان

Tag

ادبیات ضد جنگ

بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
Tag

ادبیات ضد جنگ

نه به جنگ در “قنات” نسیم خاکسار

نه به جنگ در “قنات” نسیم خاکسار

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
قصه «قنات» نوشته‌ی نسیم خاکسار، نخستین‌بار در شهریور ماه ۱۳۶۵ زمانی که چند سال از باز پس گرفتن خرمشهر (محمره) می‌گذشت و جنگ ویران‌گر ایران و عراق (۱۳۵۹-۱۳۶۷) در اوج بود منتشر شد. در روزهای گذشته، با شدت ‌گیری تنش میان حکومت‌گران امریکا و ایران و خطر آغاز جنگ تازه‌ای در منطقه، این قصه‌ی تاثیرگذار، […]