آخرین اخبار روز ایران و جهان

آخرین فید های خبری ایران و جهان و جدیدترین اخبار از معتبرترین خبرگزاری های فارسی زبان

Tag

اسرائیل بحرین

بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
Tag

اسرائیل بحرین

علیرغم انکارهای موجود، یک مقام رسمی گفت هیئت اسرائیلی در کنفرانس بحرین شرکت کرده است

علیرغم انکارهای موجود، یک مقام رسمی گفت هیئت اسرائیلی در کنفرانس بحرین شرکت کرده است

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
گزارش تلویزیونی حاکی است سفر مزبور در نهایت صورت گرفت؛ برگزارکنندگان و الی کوهن وزیر اقتصاد گفته بودند بر اثر نگرانی های امنیتی [سفر] لغو شد. روز چهارشنبه، در تناقض با سخنان برگزارکنندگان و دفتر وزیر اقتصاد مبنی بر این که سفر به دلیل نگرانی های امنیتی لغو شده، یک مقام رسمی ارشد در اورشلیم […]

Fallback image

گفته می شود اسرائیل می کوشد در فرصت بی سابقه ای که در منطقه به دست آمده، با بحرین ایجاد پیوند کند

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
اخبار مربوط به تلاش به عادی سازی روابط با منامه، در پی خبرهایی مبنی بر تمایل اسرائیل به ایجاد رابطه با سودان، پس از سفر تاریخی رهبر چاد به اسرائیل منتشر شد. به گزارش رسانه های عبری در ساعات آخر روز یکشنبه، همپای اورشلیم که با توجه به جابجایی اتحادهای فی مابین در خاورمیانه که […]