آخرین اخبار روز ایران و جهان

آخرین فید های خبری ایران و جهان و جدیدترین اخبار از معتبرترین خبرگزاری های فارسی زبان

Tag

اسرائیل مصر

بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
Tag

اسرائیل مصر

Fallback image

مصر، با همراهیِ اسرائیل، انجمن منطقه ای گاز راه می اندازد

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
یوآل استاینیتز گفت کشف گاز در شرق مدیترانه، و تأسیس سازمانی برای هماهنگی های مدیریتی آن، کمکی به تحکیم پیوند میان کشورهای خاورمیانه است. قاهر، مصر – روز دوشنبه مصر اولین انجمن منطقه ای گاز را با شرکت هیأت های منطقه که در کنار یوآل استاینیتز وزیر انرژی اسرائیل در مراسم شرکت نمودند، برگزار کرد؛ […]