آخرین اخبار روز ایران و جهان

آخرین فید های خبری ایران و جهان و جدیدترین اخبار از معتبرترین خبرگزاری های فارسی زبان

Tag

اسرار انرژی تاریک

بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
Tag

اسرار انرژی تاریک

احتمال می رود پدیده ای به نام انرژی تاریک وجود نداشته باشد!

احتمال می رود پدیده ای به نام انرژی تاریک وجود نداشته باشد!

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
شاید در حال حاضر انرژی تاریک تنها دلیل ستاره شناسان و دانشمندان برای توضیح انبساط سریع کیهانی باشد، اما بر اساس یک نظریه جدید، این احتمال وجود دارد که این انرژی مبهم اصلا وجود نداشته باشد. بر اساس نظریه جدیدی که از سوی پژوهشگران روسی مطرح شده، چیزی به نام انرژی تاریک وجود ندارد و […]