آخرین اخبار روز ایران و جهان

آخرین فید های خبری ایران و جهان و جدیدترین اخبار از معتبرترین خبرگزاری های فارسی زبان

Tag

اسطوره

بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
Tag

اسطوره

پیراهن‌های ما، پیراهن‌های یوسف: داستان و اسطوره

پیراهن‌های ما، پیراهن‌های یوسف: داستان و اسطوره

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
 ما بهترین داستان (“احس القصص”) را با وحی کردن این قرآن بر تو می‌خوانیم و تو یقیناً پیش از آن از بی خبران [نسبت به این بهترین داستان] بودی.[1] پیراهن‌هایی که بر تن داریم یا در چمدان و کمد خانه تا کرده گذاشته ایم که چند روز دیگر بپوشیم، هر یک، بازگو کنندۀ داستانی است. […]