آخرین اخبار روز ایران و جهان

آخرین فید های خبری ایران و جهان و جدیدترین اخبار از معتبرترین خبرگزاری های فارسی زبان

Tag

اسماعیل زرعی

بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
Tag

اسماعیل زرعی

اسماعیل زرعی: می‌رویم هیزم بچینیم

اسماعیل زرعی: می‌رویم هیزم بچینیم

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
خبر‌، مثل توپ‌ ترکید: (حضرتِ استاد الف‌‌‌‌‌‌‌. ز. زکی)‌، خالق‌ِ (گُل و گلشن)‌، بزرگترین‌ِ رمانِ قرن ترور شد. اگرچه گزارش‌ِ مربوط به (حضرت‌ِ استاد)‌، آن‌هم نه به این شکل‌، فقط یک ساعت و یا حتا چند دقیقه‌‌ای کمتر از یک ساعت روی صفحه‌ی اینستاگرام و فیسبوک‌ِ (آقازاده‌ی ایشان) ماند‌، اما رسانه‌های بیگانه آن را در […]