آخرین اخبار روز ایران و جهان

آخرین فید های خبری ایران و جهان و جدیدترین اخبار از معتبرترین خبرگزاری های فارسی زبان

Tag

انسان نیاندرتال

Tag

انسان نیاندرتال

احتمالا انسان مدرن عامل انقراض نئاندرتال ها نبوده است!

اهمیت:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
این احتمال وجود دارد که انسان هوموساپینس یا همان انسان مدرن عامل مرگ نئاندرتال ها نبوده باشد و آنها بنا به دلایل دیگری منقرض شده باشند.شاید این تصور که انسان مدرن عامل انقراض نئاندرتال ها بوده است تصوری اشتباه باشد. این احتمال وجود دارد که عوامل دیگری بستر لازم برای انقراض انسان نئاندرتال را فراهم […]

کشف چنگال عقاب تراش خورده توسط انسان نئاندرتال دانشمندان را بهت زده کرد

اهمیت:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
انسان های مدرن گاها برای تحقیر یکدیگر از واژه انسان نئاندرتال استفاده می کنند، اما کشف چنگال عقاب تراش خورده توسط انسان نئاندرتال نشان می دهد که آنها به دلیل تکامل فکری، دارای یک سیستم سمبلیک و معنایی پیچیده و غنی بوده اند. کشف یک چنگال عقاب تراش خورده توسط انسان نئاندرتال نشان می دهد که […]

کشف چنگال عقاب تراش خورده توسط انسان نئاندرتال دانشمندان را بهت زده کرد

اهمیت:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
انسان های مدرن گاها برای تحقیر یکدیگر از واژه انسان نئاندرتال استفاده می کنند، اما کشف چنگال عقاب تراش خورده توسط انسان نئاندرتال نشان می دهد که آنها به دلیل تکامل فکری، دارای یک سیستم سمبلیک و معنایی پیچیده و غنی بوده اند. کشف یک چنگال عقاب تراش خورده توسط انسان نئاندرتال نشان می دهد که […]