آخرین اخبار روز ایران و جهان

آخرین فید های خبری ایران و جهان و جدیدترین اخبار از معتبرترین خبرگزاری های فارسی زبان

Tag

برابری دستمزدها

بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
Tag

برابری دستمزدها

اعتصاب سراسری زنان در سوئیس: برابری چرا تحقق نیافته‌است؟

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
زنان و مردان باید حقوق برابر داشته باشد. قانون باید برابری آنها را، چه در [صورت] قانون و چه در عمل، تضمین کند؛ به‌ویژه در خانواده، آموزش و محل کار. زنان و مردان باید از حق پرداخت برابر برای کاری با ارزش یکسان برخوردار باشند. (ماده هشتم قانون اساسی سوئیس ــ برابری در پیشگاه قانون) […]