آخرین اخبار روز ایران و جهان

آخرین فید های خبری ایران و جهان و جدیدترین اخبار از معتبرترین خبرگزاری های فارسی زبان

Tag

بستن مرزها

Tag

بستن مرزها

مرزها ماسک نیستند

اهمیت:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
در مواجهه با بحران بهداشتی، ملی‌گراترین، بیگانه‌هراس‌ترین و اقتدارگراترین رهبرانْ  گفتمان مرزها را برجسته کردند. گویی این مرزهای حائل میان دولت‌ها هستند که می‌توانند جلوی ویروس‌ را بگیرند. وندی براون، نظریه‌پرداز سیاسی و متخصص حضور ایجاد انواع مرزها بین کشورها، البته از چنین وضعیتی حیرت نکرده، بلکه متوجه تأثیر درازمدت آن است: این‌که چه‌طور این […]