آخرین اخبار روز ایران و جهان

آخرین فید های خبری ایران و جهان و جدیدترین اخبار از معتبرترین خبرگزاری های فارسی زبان

Tag

بنیادگرایی اسلامی

بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
Tag

بنیادگرایی اسلامی

جنبش دمکراسی خواهی بازنده رویارویی میلیتاریسم و بنیادگرایی اسلامی

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
تنش‌های سیاسی و نظامی نظیر رویارویی اخیر آمریکا و جمهوری اسلامی ایران با یکدیگر، گاه چنان پر شتاب و غیر قابل پیش بینی است که نه تنها گمانه زنی درباره آینده را دشوار می‌سازد، بلکه پیامد آن ممکن است از تصور و انگیزه کنشگران درگیر درآن نیز فراتر رود. در یک ارزیابی شتابزده اما می‌توان […]