آخرین اخبار روز ایران و جهان

آخرین فید های خبری ایران و جهان و جدیدترین اخبار از معتبرترین خبرگزاری های فارسی زبان

Tag

بهرام مرادى

بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
Tag

بهرام مرادى

اندر کابوس‌ها و خُرده‌شادی‌های داوری‌

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
اولین صد «داستانِ» دورِ اول که به دست‌مان رسید، راه‌افتادیم. در یک گروه واتس‌اپی بودیم و هنوز درگیرِ شادی‌ی شرکت در ضیافتی که قرار بود هفت هفته طول بکشد، که دیدیم خطرناک‌راهی‌ست این مسیر. عبور از جاده‌های پُردست‌انداز بود؛ جاده‌های خاکی، پُرچاله‌چوله، خطرِ رانش و فروکشِ مغز و حسِ تک‌تک‌ِ ما داورانِ جایزه‌ی داستان‌کوتاه جشنواره‌ی […]