آخرین اخبار روز ایران و جهان

آخرین فید های خبری ایران و جهان و جدیدترین اخبار از معتبرترین خبرگزاری های فارسی زبان

Tag

بهروز فراهانی

بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
Tag

بهروز فراهانی

آبان ماه آمد دلیل دی ماه

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
«تا زمانی که کارگران واحدهای بزرگ صنعتی دست به اقدام اعتراضی مطالباتی – سیاسی نزنند امکان درهم شکستن ماشین سرکوب فراهم نمی‌شود. اما در اینجا نه کمیته مخفی بلکه یک سازمان سراسری کارگری مشکل را حل می‌کند. تجربه سیاه‌ترین دیکتاتوری‌ها مثل رژیم آپارتاید و دیکتاتوری‌های فاشیستی همچون فرانکو و پینوشه نشان می‌دهد که چنین تشکلی […]