آخرین اخبار روز ایران و جهان

آخرین فید های خبری ایران و جهان و جدیدترین اخبار از معتبرترین خبرگزاری های فارسی زبان

Tag

به کارگیری کارگران با قراردادهای موقت در بخش دولتی

بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
Tag

به کارگیری کارگران با قراردادهای موقت در بخش دولتی

قراردادهای موقت کار: مشکل به جای خود باقی است

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
سرانجام پس از سه دهه، دولت سقف قرارداد موقت کارگران در مشاغل پروژه‌ای را تعیین کرد. اما مشکل اصلی، که به کارگیری موقت کارگران در کارهای مستمر است، همچنان به جای خود باقی است. بیش از ۹۵ درصد کارگران توسط کارفرمایان دولتی و خصوصی با قراردادهای موقت به کار گرفته‌ شده‌اند؛ امری که دیوان عدالت […]