آخرین اخبار روز ایران و جهان

آخرین فید های خبری ایران و جهان و جدیدترین اخبار از معتبرترین خبرگزاری های فارسی زبان

Tag

جرایم علیه امنیت ملی

بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
Tag

جرایم علیه امنیت ملی

ایران و چهار دهه حکومت نظامی غیررسمی

ایران و چهار دهه حکومت نظامی غیررسمی

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
‫مطابق اصل ۷۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی، برقراری ⁧‫حکومت نظامی‬⁩ ممنوع است اما قوانین جمهوری اسلامی تعریف مشخصی از حکومت نظامی ارائه نکرده است. عکس از آرشیو با توجه به مقدمه قانون اساسی که حکومت نظامی در دوره پهلوی بارها مورد انتقاد قرار گرفته، برای ارائه تعریف مشخصی از حکومت نظامی در دوران پهلوی که […]